İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM
 
İlçe Müdür V.      : M.Ender KAYA
Tel     : 0454 451 62 51
Fax    : 0454 451 62 51
E-Mail           :guce@tarim.gov.tr
Kep Adresi    :guce@gthb.hs01.kep.tr
 
 
 
 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçemizde 1991 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
KURUMUMUZUN GÖREVLERİ
 1. İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
 2. Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
 3. Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
 4. Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
 5. İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
 6. İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
 7. İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
 8. İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
 9. Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
 10. Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
 11. Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
 12. Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
   
  DAHA ÖNCE GÖREV YAPAN DAİRE MÜDÜRLERİ
  Aydın TARI                     :1991-1994
  Yalçın KARAHAN           :1994-1995
  Nazmi ARSLAN              :1995-2014
  M.Ender KAYA              :2014-2015
  Nuri ALKAN                   :2015-2017