Özcan YERLİKAYA
Güce Vakıf Müdürü
Tel:0 454 451 66 86 Fax : 0 454 451 66 86
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIMIZ
Anayasamızda belirtilen Sosyal Devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla; Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, Sosyal barışın korunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da 1991 yılında İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur. 3294 SAYILI KURULUŞ KANUNUMUZUN AMACI Fakru zaruret içinde bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş muhtaç durumda kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.
 
3294 SAYILI KANUNUMUZUN KAPSAMI
Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler. Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Vakfımızın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetidir. İlçemiz Vakfının Mütevelli Heyeti; Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Müftü, Muhtarlarımızın kendi aralarından seçtikleri  1 Mahalle Muhtarı, ve 1 Köy Muhtarı ve İl Genel Meclisi tarafından seçilen 3 hayırsever vatandaştan oluşur.
Tüm yardım kararları ile miktarları ve Vakfımızın tüm iş ve işlemleri Vakıf Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda belirlenmektedir.
VAKFIMIZIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları internet üzerinden yapılır, Meslek elemanlarınca başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir. Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR
662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler sonucu; Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe İdare Heyetlerinden” ibaresi “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından”, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İl veya İlçe İdare Kurullarının” ibareleri “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının” olarak değiştirilmiştir. Buna göre daha önce İlçe Mal Müdürlüklerine yapılan başvurular İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılacak olup, muhtaçlık kararları Vakıf Mütevelli Heyetimizce değerlendirilecektir. 
 
Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Vakfımızın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetimizdir.
 
            İlçemiz Vakfının Mütevelli Heyeti; Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Müftü, Muhtarlarımızın kendi aralarından seçtikleri  1 Mahalle ve 1 Köy Muhtarı ve İl Genel Meclisi tarafından seçilen 3 hayırsever vatandaştan oluşur. Tüm yardım kararları ile miktarları ve Vakfımızın tüm iş ve işlemleri Vakıf Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda belirlenmektedir.
VAKFIMIZIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
·Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından internet üzerinden otomatik yapılır,
·Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri tarafından başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir.
 
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR ?
 
·Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.
 
VAKFIMIZA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

·İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan, muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan (SSK - Bağkur -  Emekli Sandığı) ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlarımız vakfımıza başvuruda bulunabilirler. Ayrıca 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvurular da bu kapsamda yapılacaktır.
 
VAKFIMIZIN YARDIM PROGRAMI LİSTESİ
 
 1. AİLE YARDIMLARI
 2. Diğer Aile Yardımları ( Nakdi Yardım)
 3. Gıda Yardımı
 4. Giyim Yardımı
 5. Yakacak Yardımı
 6. Sağlık Yardımı
 7. Barınma Yardımları
 8. Betonarme Ev Yapımı
 9. Prefabrik Ev Yapımı
 10. Ev Onarım Yardımı
   
 11. ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
 12. Afet Yardımları ( Sel,Yangın,Terör Zararları Vb. )
   
 13. DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
 14. Şartlı Eğitim,Sağlık ve Gebelik Yardımları
 15. Eşi Vefat etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
 16. Öksüz ve Yetim Yardımı
 17. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 18. Muhtaç Asker Ailesi Çocuğu Yardımı
 19. 2022 Engelli,Engelli Yakını ve Yaşlı Yardımı
 20. Kronik Hastalık Yardımı
 
GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

 

Nüfus cüzdanı ve yardım talebine ilişkin diğer ek belgeler,  ( Tapu,Yangın raporu, sağlık kurulu raporu, reçete v.b,)