GÜCE İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI
        Anayasamızın 34 üncü maddesi ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı güvence altına alınmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 Sayılı Yasa ile belirtilmiştir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6, 22 ve 26 ncı maddeleri ile bu kanunun uygulamasına dair yönetmeliğin 3 üncü maddesi toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek alanlar, güzergahlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirleme görevini Kaymakamlığımıza tevdi etmiştir.
         Bu itibarla ilçemiz merkezinde gerçek kişiler siyasi partiler, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları vb. tarafından düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile bunları tanıtıcı afiş ve pankart asılacak yerler ilçemizin coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 23/02/2018 tarihli komisyon kararı alınarak Kaymakamlık Makamının 23/02/2018 tarihli ve 197 sayılı Makam Olurları ile belirlenmiştir.
          A) Güce İlçesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı (A Planı) (Gerçek Kişiler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Dernekler Vakıflar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları vb. İçin)
        1. Başlama Yeri ((İlk Toplanma Yeri) (Mahalle- Sokak)): Güce Merkez Mahalle Osmanağa Meydanı
        2. Yürüyüş Güzergâhı: Osmanağa meydanından başlayıp, kahyaoğlu sokaktan, cumhuriyet caddesinden Çamışgölü deresine kadar oradan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesini takiben Osmanağa meydanında toplanılacaktır. 
        3. Miting Alan: Güce Merkez Mahalle Osmanağa Meydanı
        4. Dağılım Güzergâhı: Şeyh Mehmet Efendi Sokak, Çayırhan Sokak, Hacı Hamdi Paşa Sokak, Şehit Muammer Dur Sokak.
Resim 1: Osmanağa Meydanı Yürüyüş Güzargahı
 
        B) Alternatif Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh Planı (B Planı) (Gerçek Kişiler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Dernekler Vakıflar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları vb. İçin)
        1. Başlama Yeri (İlk Toplantı Yeri): Güce Merkez Mahalle Osmanağa Meydanı
        2. Yürüyüş Güzergâhı: Osmanağa meydanından başlayıp, kahyaoğlu sokaktan, cumhuriyet caddesinden Çamışgölü deresine kadar oradan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesini takiben, Gökçebel Sokaktan pazaryerine 
        3. Miting Alanı: Belediye Düğün Salonu önü (pazaryeri)
        4. Dağılma Güzergâhı: Gökçebel Caddesinden iki yönlü olarak, Şehit Muammer Dur Sokak
 
        C) A ve B planları için Çağrı ve Propaganda (Afiş Pankart) Araçlarının Asılacağı Yerler
 
        Pankart Asılacak Yerler:
 
        1Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyen siyasi parti, dernek vb. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları tesisleri ile bunlara ait eklentileri.
 
         2Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenecek alan.
 
        Afiş Asılacak Yerler:
 
        1- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleyen siyasi parti, dernek vb. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları tesisleri ile bunlara ait eklentileri.
 
        2- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenecek alan.
 
        3- İlçemizde bulanan 7 adet bilboart.
 
        Pankart Asılamayacak Yerler:
        Seçim Kanununda yasaklanan yerlere (Kaymakamlık hizmet binası çevresi, kamuya ait bina ve eklentilerine, ibadethanelere) pankart asılmayacak ve afiş yapıştırılmayacaktır.