Boncukçukur Köyü
Köyün daha önceki ismi Çukur’dur.  1486 tarihli kayıtlarda bu köyde dört hane ve yedi yetişkin bekâr erkek, dört asker ve mülazım (cami görevlisi) oturmaktadır. Köy Çepni beylerinden Hamzaoğlu Mustafa Bey’e 274 akçe vergi ödemektedir. Köyün 1486 yılındaki nüfusu 100 kişidir. Çukur köyünün 1515 yılında Dericik ve o zamanlar ekinlik olan Saruyar bağlısı vardır. Bu tarihte köy mali açıdan Emirze oğlu İsfender ile Şemseddin Giresuni Oğlu Mustafa Bey’e bağlı olup köyde altı asker, 25 çiftçi hane ve bir yetişkin bekar erkek, üç mezra iki adet avcı kuş yuvası ve üç adet değirmen vardır. 2.300 akçe vergi ödemektedir.1554 yılında ise 11 kişi müsellem, 26 çiftçi hane ve bir yetişkin, 3 değirmen, iki atmaca yuvası vardır.[1]
Güce ilçesinin kuruluşu ile birlikte ilçeye bağlanmıştır. Köy Espiye İlçesine bağlı Seydiköy ile İlçemize bağlı Düzçukur köyüne komşudur. İlçe merkezine 22 km, İl merkezine 61 km uzaklıktadır.[2] Köyün arazi yapısı engebeli olup yerleşim alanı 570 ile 800 metre arasında yüksekliğe sahiptir.[3] Köyün hane sayısı 100 dür
1930 Güce İlçesi Genel ilçe Soyadı Fihristinde göre köyde; Akgül, Aktaş, Arslan, Aydın, Aydın Akgül, Bakar, Bayram, Çağman, Çamur, Çelik, Çukur, Ertürk, Fazlı, Gül, Gülyol, Günaydın, Karadeniz, Karakaya, Kumaş, Kuş, Mayalık, Özcan, Süder Akdeniz, Tiryaki soyadları bulunmaktadır. Köyün Ahmetli, Alanağzı, Bük, Derebükü, Deregözü, Ezeldere, Geriş, Hisarcık, Köyeteği, Köyyanı ve Orta olmak üzere 11 tane bağlısı vardır.[4] Köyde  Bekir Efendioğulları,Cıbıllıoğulları ve Çağmanoğulları sülaleleri yaşamaktadır. Köyün geçim kaynağı Fındık ve Hayvancılıktır.
1917 tarihinde Bolşevik ihtilalı sonrasında Ruslar cephelerden çekilmeye başlamış ve geride birçok sıkıntı kalmıştı. 1918 yılında Köy Muhtarı olan Ahmed, Dahiliye Nezaretine çekmiş olduğu 17 Nisan 1918 tarihli telgrafda; bir önceki sene yeter miktarda tohumluk verilmediğinden halkın aç ve çaresiz olduğu, halkın mavh ve perişan olmaması için yeterli miktarda tohumluk verilmesini talep etmiştir.[5]
 
Köyün Adı
YILLARA GÖRE KÖY NÜFUSU[6]
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
1990
1970
Boncukçukur
275
369
380
383
408
427
428
457
787
581
555
624
 
MUHTARIN ADI SOYADI
DÖNEMİ
Celal ÇELİK
1989-2004
Bekir Bayram
2004-2014
Emin Bayram
2014-Devam Ediyor
İSAY2 Galeri
 
 
 
 
 
[1] XV. ve XVI. yüzyıllarda Giresun M. Fatsa S. 125
[2] Google.earth
[3] http://haritamaps.net/tag/rakim
[4] İcisleri.gov.tr
[5] Giresun Tarihi Yazıları Ayhan Yüksel S. 118-29
[6] tuik.gov.tr
Yazan: Serkan ORHAN