Faruk KILIÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü V
Tlf  : 04544516253      Faks : 04544516356
 
ÖZGEÇMİŞİ:
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli
Adı Soyadı
Görevi
Kürşat BAYRAK
ŞEF
Necip ESEN
VHKİ
Emrah DİPKÖY
VHKİ
Nurullah GİRASUN
Yardımcı Hizmetler
Hüseyin KARA
Hizmetli
 
 
 
 
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçemizde 1991 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevleri:
Milli Eğitim Bakanlığımızın, eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirme iş ve işlemlerini yürütür. Bu Kapsamda; daha iyi ve daha etkin bir hizmet yürütebilmek için; şube müdürlükleri şeklinde alt birimler oluşturulmuştur.
a) Temel Eğitim Şubesi: Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
b) Ortaöğretim Şubesi: Ortaöğretim ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi: Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ç) Din Öğretimi Şubesi: Din Öğretimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
e) Hayat Boyu Öğrenme Şubesi: Halk Eğitimi ve Açıköğretim, Yaygın eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
f) Özel Öğretim Kurumları Şubesi: Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezleri dışında kalan Özel eğitim ve Öğretim Kurumları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi: MEBBİS, e-Okul, DYS, Bakanlığımız tarafından yürütülen Merkezi Sistem Sınavları vb. iş ve işlemleri yürütür.
ğ) Strateji Geliştirme Şubesi: İhtiyaç analizleri yapmak, Hükümet Politikaları Çerçevesinde yeni ve etkin Stratejiler geliştirmek vb. iş ve işlemleri yürütür.
h) Hukuk Şubesi: Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Kaymakamlığı temsil etmek vb. iş ve işlemleri yürütür.
ı) İnsan Kaynakları Yönetimi Şubesi: İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, Norm kadro iş ve işlemlerini  vb. iş ve işlemleri yürütür.
i)  Destek Şubesi: Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, Sosyal Tesisler, Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler vb. iş ve işlemleri yürütür.
j) İnşaat ve Emlak Şubesi: Yapım programları, İnşaat, Onarım, Kamulaştırma vb.   ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 
Daha önce görev yapmış birim amirleri
 
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Esat TURAN
Ahmet DEMİR
Mevlüt ÇITLAK
Osman İSKENDER
Nihat ALBAYRAK
Zekai BALKAYA
Rafet ZAİFOĞLU
Ahmet DEMİR
Süleyman TOPTEPE
Altan EKMEN